รัฐบาลญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่น ประกาศยกเลิกฟรีวีซ่าคนไทย มีผลตั้งแต่ 28 มีนาคม

ล่าสุดการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 ไปทั่วโลก รัฐบาลญี่ปุ่น ได้ทำการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ผ่านมา เพื่อตัดสินใจที่จะระงับการออกใบอนุญาตวีซ่าในเจ็ดประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอีกสามประเทศในเอเชียตะวันออกกลางเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ฟรีวีซ่าจะถูกระงับตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 28 มีนาคม 2020 โดยมีรายชื่อประเทศที่ยกเลิกฟรีวีซ่าดังต่อไปนี้

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อินโดนีเซีย
สิงคโปร์
ประเทศไทย
ฟิลิปปินส์
บรูไน
เวียดนาม
มาเลเซีย

ตะวันออกกลาง

อิสราเอล
กาตาร์
บาห์เรน

บขส

ตั๋วโดยสารล่วงหน้าเต็มทุกที่นั่ง บขส. งดขายตั๋วทุกเส้นทาง

ล่าสุด บขส. ได้มีประกาศออกมาว่าจะงดจำหน่ายตั๋วเดินทางล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.- 30 เม.ย 2563 เนื่องจากตั๋วเดินทางล่วงหน้านั้นได้ถูกจำหน่ายไปจนเต็มทุกที่นั่งแล้ว

ส่วนผู้โดยสารที่ได้ทำการจองตั๋วล่วงหน้าไว้แล้วยังสามารถเดินทางได้ตามปกติ แต่หากต้องการจะติดต่อขอคืนตั๋วหรือเลื่อนเดินทาง สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขของบริษัท

ในส่วนของรถร่วมบริการ และรถตู้โดยสาร ทางบขส. แจ้งว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่แจ้งความประสงค์หยุดการเดินรถ จึงขอให้ประชาชนติดต่อไปยังบริษัทรถร่วมบริการโดยตรงเพื่อสอบถามข้อมูลต่อไป

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกมา  ทำให้ทางบขส. ต้องปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด โดยเว้นระยะห่างของที่นั่งบนรถโดยสาร สถานีขนส่ง และจำกัดการเดินทางของผู้โดยสาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่แออัด

 

โรคโควิด-19

ป้องกัน โรคโควิด-19 ประกาศปิดด่านทางบกชายแดนไทย – มาเลเซีย

เนื่องจากการแพร่ระบาดอย่างรุ่นแรงของ โรคโควิด-19 ทำให้ทางสถานทูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีประกาศด่วนออกมาให้ทำการปิดด่านทางบกชายแดนไทย – มาเลเซียเป็นการชั่วคราว

เชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซียนั้นจะถูกปิดลงทั้งหมด 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยให้ระงับการเดินทางเข้า – ออกประเทศไทยของบุคคลทุกสัญชาติ รวมถึงคนไทยในมาเลเซีย ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยทางบกด้วย

ยกเว้นรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่เข้า – ออกได้เฉพาะบางจุดนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ มีแถลงการณ์ดังนี้

1.ขอให้พี่น้องคนไทยในมาเลเซียชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว หากไม่มีเหตุสุดวิสัยหรือกรณีความจำเป็นเร่งด่วน

2.กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ทางอากาศเท่านั้นซึ่ง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้กำหนดขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารสัญชาติไทยที่ประสงค์ จะเดินทางทางอากาศไปยังประเทศไทย ต้องแสดงเอกสารก่อนขึ้นเครื่องบิน ดังนี้

(1) ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ(Fit to Fly) ซึ่งสามารถติดต่อขอรับบริการจากโรงพยาบาลและคลิกนิกต่าง ๆ ในมาเลเซียให้ออกเอกสารดังกล่าวได้

(2) หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ หรือกระทรวงการต่างประเทศ ออกให้คนไทยในมาเลเซียที่ต้องการเดินทางกลับไทยทางอากาศ โดยสามารถ ขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ผ่านบริการ ออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3b9G7zw ทั้งนี้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์ในการกรอกรายละเอียดเพื่อขอเอกสาร รับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ

3. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสำหรับกรณีฉุกเฉินในช่วงการแพร่ระบาด ของ COVID-19 โดยสามารถติดต่อได้ที่สาย hotline ชั่วคราว โทร. มือถือหมายเลข ๐๑๗ ๗๐๐ ๔๘๒๒ หรือ หมายเลข 011 1172 1963 หรือหมายเลข 011 1160 8379