ปลอดล็อคท่องเที่ยว ก.ค. แจก คูปองส่วนที่พักในการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

        สศช. แจงกรอบเงินกู้ยืม 4 แสนล้าน ฟื้นฟูเศรษฐกิจ กระตุ้นการบริโภค-ท่องเที่ยว เปิดเผยรัฐอาจจัดแพ็คเกจไทยเที่ยวไทย ออกคูปองช่วยลดค่าที่พัก 40-50% รับปลดล็อกการท่องเที่ยว เดือนกรกฎาคม นี้

         นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวมาว่า วิธีทางเสนอ โครงการภายใต้กรอบนโยบายการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ วงเงิน 4 แสนล้านบาทจาก พ.ร.ก.

       ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 มุ่งหวังให้มีเม็ดเงินลงระบบเศรษฐกิจช่วงเดือนกรกฎาคม ตุลาคม นี้ ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจยังคงได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท 3 เดือนจะหมดลงในเดือน มิ.ย.นี้

         ขณะที่วงเงินงบประมาณปี 2564 จะเริ่มเบิกจ่ายได้วันที่ 1 ตุลาคม จึงต้องมีเงินลงไปให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจช่วงนี้ เช่น การมุ่งหน้าไปสู่การท่องเที่ยวเชิงประสิทธิภาพ และการเกษตรที่ใช้นวัตกรรมเพิ่มคุณภาพการผลิต

        โดยโครงการที่เสนอเข้ามาคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ จะดูความพร้อมของโครงการที่เบิกจ่ายและทำโครงการเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ และดูการจ้างงานในชุมชนท้องถิ่นในส่วนโครงการโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน แจกคูปองลดค่าที่พัก40-50%

         สำหรับในการ รู้สึกตัว เศรษฐกิจในประเทศภายหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด สศช. มองว่าจะได้ผลเร็วที่สุด คือ การกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวและการบริโภคในประเทศเนื่องจากเครื่องยนต์เศรษฐกิจต่างๆดับเกือบหมด

       โดยในเดือนกรกฎาคมซึ่งจะเริ่มมีการปลดล็อกให้มีการท่องเที่ยวในประเทศได้มาตรการที่ภาครัฐจะออกมาเพื่อช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศโดยอาจให้มีมาตรการลดค่าที่พักให้กับคนที่เดินทางท่องเที่ยว 40 – 50%

       โดยส่วนที่ลดให้ภาครัฐจะสนับสนุนเงินให้ในรูปแบบคูปอง โดยใช้ข้อมูลจากฐานภาษีมาเป็นส่วนลดให้เหมือนกับมาตรการไทยท่องเที่ยวไทยที่เคยทำมาแล้วในส่วนนี้

        ส่วนมาตรการกระตุ้นการบริโภคอื่นๆเช่นมาตรการช็อปช่วยชาติหรือมาตรการชิมช็อปใช้ ที่ภาคเอกชนมีการเสนอมาจะต้องมาพิจารณาดูความเหมาะสมของโครงการอีกครั้ง

       สำหรับกรอบการทำงานและระยะเวลาในการอนุมัติโครงการคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯจะเริ่มเปิดรับแนวคิดโครงการจากหน่วยงานที่เสนอเข้ามาในวันที่ 5 มิถุนายน จากนั้นในวันที่ 5-15 มิ.ย.คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการจะเชิญหน่วยงานเข้ามาประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำรายละเอียดโครงการ

       จากนั้นในวันที่ 15 มิถุนายนให้หน่วยงานจัดส่งข้อเสนอโดยผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีกระทรวงเจ้าสังกัด คณะอนุกรรมการกลั่นกรองจะพิจารณาโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มิ.ย.และเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองชุดใหญ่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 ก.ค. และเสนอให้ที่ประชุม ครม.เห็นชอบวันที่ 7 ก.ค.63

         เคาะ‘4แผนงาน’ปลุกเศรษฐกิจ

        ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2563 ได้อนุมัติกรอบแผนงานและโครงการที่จะอนุมัติภายใต้วงเงิน 4 แสนล้านบาทไว้ 4 กลุ่มแผนงานประกอบได้ด้วย

        1.แผนงานโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ เพิ่มสมรรถนะ และก็ยกฐานการสร้าง และการบริการในสาขาเศรษฐกิจ ที่สำคัญของประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ

        2.แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินแผนการหรือกิจกรรม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต รวมทั้ง สินค้า ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการผลิต รวมทั้ง อุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวก ที่ ต้อง สำหรับในหารปรับปรุง สินค้า แคว้น รวมทั้ง ชุมชน

         3.แผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน รวมทั้งการลงทุนต่างๆ ของภาคเอกชน เพื่อสถานการณ์การบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ ระดับปกติได้โดยเร็ว เช่น โครงการช็อปช่วยชาติและการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยรัฐสนับสนุนเงินบางส่วน

         4.แผนงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานผ่านการดำเนินแผนการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนกระบวนการผลิตเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป

         ททท.ถกสศค.ฟื้นฟูท่องเที่ยววันนี้

         นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พูดว่า วันนี้ (26 พ.ค.) เวลา 9.30 น.ที่กระทรวงการคลัง ททท.จะหารือกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ถึงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงิน วงเงิน 4 แสนล้านบาท

         โดยจะมีแนวทางเกี่ยวกับฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลายมาตรการ อาทิ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อทำโปรโมชั่นลดราคากระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางในประเทศ เช่น การแจกคูปองท่องเที่ยว รวมถึงมาตรการอื่นๆ ซึ่งจะจัดทำออกมาเป็นแพ็คเกจใหญ่ฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในปีนี้

         ผู้ว่าการ ททท.กล่าวเพิ่มเติมว่า วานนี้ (25 พ.ค.) กระทรวงการท่องเที่ยวฯ และกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกันเปิดตัวโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA โดยตราสัญลักษณ์มีอายุประมาณ 2 ปี ล่าสุดมียอดผู้ประกอบการท่องเที่ยวสมัครรับการตรวจสอบเพื่อรับตราสัญลักษณ์ SHA จำนวน 1,442 ราย หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา

รัฐบาลเล็งปลอดล็อคท่องเที่ยว ก.ค. แจก คูปองส่วนที่พักในการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

รัฐบาลเล็งปลอดล็อคท่องเที่ยว ก.ค. แจก คูปองส่วนที่พักในการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

 รัฐบาลเล็งปลอดล็อคท่องเที่ยว ก.ค. แจก คูปองส่วนที่พักในการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *